Etelä-Suomen isännöitsijäyhdistykset esittävät liittokokoukselle panostamista järjestötyöhön ja strategian välitarkastelua

Espoon, Helsingin, Keski-Uusimaan ja Vantaan isännöitsijäyhdistykset ovat muutamien viime vuosien ajan tiivistäneet yhteistyötään. Yhdistyksillä on ollut huoli siitä, ettei Isännöintiliitto tarjoa koulutusta tai tilaisuuksia jäsenyhdistyksille. Samoin yhdistykset ovat huolestuneet siitä, että Isännöintiliiton ja Isännöintiliiton Palvelu Oy:n muodostaman konsernin toiminta on muuttunut puhtaasti liikeyrityksen toiminnaksi. Aatteellisen yhdistyksen rooli on jäänyt taka-alalle lapsipuolen asemaan. Konserniin on muodostunut noin yhden miljoonaan euron rahoitus-puskuri. Rahan kerääminen ei yhdistysten mielestä saisi olla itseisarvo, vaan sitä pitäisi kanavoida toimialan ja jäsenten hyödyksi.

Vuonna 2017 Etelä-Suomen jäsenyhdistykset pitivät kolme yhteistä tapaamista valmistellen aloitettaan liitolle. Aloitteen taustalla olevissa yhdistyksissä on jäseninä yli 600 ammatti-isännöitsijää.

Aloite voidaan tiivistää kolmeen osaan:

  1. Järjestöjohtajan palkkaaminen liittoon ja hänelle toimintaresurssien varaaminen erityisenä painopisteenä paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen.
  2. Strategian välitarkastelu ja toiminnan painopisteen muuttaminen taloudellisten resurssien kasvattamisesta edunvalvontaan. Edunvalvonnalla ei tässä yhteydessä tarkoiteta työmarkkinatoimintaa, vaan toimialan ja isännöintityön edunvalvontaa.
  3. Isännöintiliiton sääntöjen muuttaminen siten, että jatkossa toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään samassa vuosikokouksessa.

Isännöintiliiton hallitus muodosti työryhmän, joka tapasi aloitteen tekijät tammikuussa 2018. Sen jälkeen liiton työvaliokunta ja hallitus on käsitellyt asian ja valmistellut vastaukset liittokokouksen käsiteltävänä oleviin aloitteen kolmeen osaan.

Hallitus ei halua esittää järjestöjohtajan palkkaamista, vaan luottaa työryhmätyöskentelyyn ja jäsenkyselyyn jäsenyhdistysten toiminnan kehittämisessä.

Liiton nykyinen strategia on laadittu vuonna 2015 ja sen keskeinen osa on jäsenyritysten toimintaympäristöön vaikuttaminen. Liiton hallitus ei näe vastauksessaan aloitteeseen tarpeelliseksi strategian välitarkastelua ja siten vaikuttamista myös jäsenyhdistysten ja isännöitsijöiden toimintaympäristöön kuten aloitteen tekijät olivat toivoneet.

Hallitus ei liioin näe vastauksessaan aloitteeseen tarpeelliseksi sääntömuutosta siten, että toimintasuunnitelma ja talousarvio käsiteltäisiin samassa liittokokouksessa.

Asiat tullaan päättämään edellä mainituista asioista Isännöintiliiton liittokokouksessa 15.2.2018 kello 10.00 alkaen.

Tuomo Nenonen
puheenjohtaja
Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry
p. 045 197 3636