Mitä isännöitsijän tulisi tietää turvaurakoinnin luvanvaraisuudesta?

Turvaurakointi saatiin vihdoin luvanvaraiseksi. 1.1.2017 voimaan tullut laki edellyttää, että lupaa haetaan 31.12.2018 mennessä, jotta turvaurakointitoimintaa voi jatkaa.

Mitä turvaurakointitoiminta on ja miksi siitä tuli luvanvaraista?

Turvaurakoinniksi luettavia työtehtäviä ovat muun muassa:

 • Lukkojen asentaminen.
 • Lukkojen sarjoittaminen, jolloin vaihdetaan avainpesän haitat, jotta vanha avain ei sovi enää.
 • Kulunhallinta- ja valvontajärjestelmien pääkäyttö – aktivoidaan ja passivoidaan tunnisteita, kulkukortteja, tehdään kulkualuemuutoksia.
 • Lukkorungon vaihtaminen, esim. lukkorunko on rikki tai toiminnoilta halutaan jotain uutta.
 • Järjestelmiä ovat esimerkiksi Iloq, Abloy, dormakaba, Abus, Timecon, Lenel, Safea, Flexim, Hedsam, Bewator, Salto.

Mikäli yritys tekee edellä mainittuja tehtäviä ansaintatarkoituksessa (ei siis talkoilla tai omaan käyttöön), tarvitaan elinkeinolupa. Osa turvallisuusalan toimijoista on tarvinnut elinkeinoluvan jo aikaisemminkin tiettyihin turvallisuusalan tehtäviin, kuten järjestyksenvalvontaan tai vartiointiin. Nyt se tarvitaan myös turvaurakoinnin tehtäviin.

Henkilörekisterit ja niihin liittyvät ajankohtaiset tarkennukset ottavat huomion myös turvatekniikan ylläpidon

Ensisijainen tarve luvanvaraisuudelle on, että alan yrityksissä työskentelevät henkilöt voidaan osoittaa luotettaviksi. Luotettavuuden on voinut aikaisemminkin osoittaa henkilökohtaisella turvasuojaajakortilla, mutta yrityksillä ei ole ollut laillista velvoitetta sen hankkimiseen työntekijöilleen. Jotkut tavarantoimittajat tai asiakkaat ovat tosin vaatineet korttia jälleenmyyjiltään tai palveluntuottajiltaan jo ennen lakimuutosta, mutta nyt vaatimus tulee lain kautta.

Erityisesti kiinteistönhoito- ja isännöintialan toimijoille asia on yhä uusi, vaikka siirtymäkauden puoliväli on jo yritetty. Tapaan viikoittain isännöitsijöitä, kiinteistöpäälliköitä ja turvallisuusvastaavia, jotka eivät ole vielä kuulleet asiasta, eikä toimeen ole ryhdytty.

Onneksi nyt henkilörekisteriin liittyvien lakimuutosten vanavedessä on herätty asiaan, sillä henkilörekisterit liittyvät vahvasti turvateknisten järjestelmien hallintaan. Avainluovutusrekisteri, kulkuhistoria, henkilötiedot järjestelmässä ja henkilötiedot paperina muodostavat kaikki henkilörekisterin. Tämän asian osalta muun muassa huoltoyhtiöissä ja lukkoliikkeissä on hyvin paljon rekisteröitävää ja/tai tuhottavaa.

Elinkeinoluvan tuomat vaatimukset toimijalle

Mitä elinkeinolupa sitten vaatii? Turvaurakointia tekevän yrityksen tulee täyttää tietyt velvoitteet toiminnassaan. Poliisihallitukselle on muun muassa raportoitava vuosittain luvanvaraisista työtehtävistä.

Velvoitteiden täyttymisestä yrityksen toiminnassa vastaa asian vastuuhenkilöksi nimitetty vastaava hoitaja. Vastaavalla hoitajalla täytyy olla Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT) tai vastaava pätevyys. Hoitajalla on vastuu yrityksen harjoittamasta turvaurakointitoiminnasta, kuten yrityksessä turvaurakointia tekevien henkilöiden turvasuojaajakorttien voimassaolosta.

Turvaurakointialan yritykset hoitavat nyt pätevyyksiään kuntoon, jotta voivat nimetä vastaavan hoitajan ja saada elinkeinoluvan. Toimintojaan kehittävät myös kiinteistöalan toimijat, joita ei ehkä odotettu turvaurakoinnin puolelle kilpailijaksi. Osa yrityksistä tosin miettii, haluavatko ne siirtyä tälle liiketoiminta-alueelle vai ostaisivatko toiminnan palveluna kumppanilta.

Mitä isännöitsijän tulee huomioida?

Isännöitsijän tulee varmistua, että hänen vastuulla olevissa kohteissa turvaurakointityöt tehdään lain edellyttämällä tavalla.

Osa isännöintitoimistoista tuottaa turvaurakointipalveluja itse. Hyvin monessa toimistossa esimerkiksi turva- ja lukitusjärjestelmien pääkäyttötehtäviä tehdään itse: ohjelmoidaan tunnisteita tai avaimia, tehdään kulkualuemuutoksia tai muutetaan aikaohjauksia. Vielä enemmän sitä tehdään huoltoyhtiöissä.

Kyseisiä työtehtäviä voi toki tehdä jatkossakin entiseen tapaan, mutta lupa-asiat ja sen vaatimat pätevyydet on laitettava kuntoon tämän vuoden loppuun mennessä.

Ole tarkkana, kun valitset palveluntuottajaa!

Mieti, kannattaako sinun panostaa turvaurakointityöhön omassa organisaatiossasi vai ostatko turvaurakoinnin palveluna. Jos päätät ostaa tämän palveluna:

 • määrittele mitä palvelua tarvitset
 • kilpailuta toimijat: sisällytä laadulliset kriteerit – ei vain hinta
 • varmista, että toimija täyttää lakisääteiset velvoitteet
 • luo hyvä kumppanuussuhde
 • kehitä ja vaadi kumppaniasikin kehittymään
 • auditoi ja varmista laatu säännöllisesti.

 

Mirva Viljakainen
asiantuntija, kouluttaja
www.keycon.fi

Lisätietoa aiheesta
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
Turvallisuusalan neuvottelukunta
Avainturvallisuus – verkkokoulutus Kiinteistöalan Kustannus

Kirjoitus on soveltuvin osin jatkettu ja muokattu Haltija havainnoin -blogissa 7.11.2017 julkaistusta kirjoituksesta. Blogista lisää vinkkejä luotettavan kumppanin valintaan. KeyCon Mirva Viljakainen pidättää oikeuden tekstiin ja tarvittaessa tekstimuutoksiin.