Ota hyödyksi työhön: Oikeudellinen lausunto koskien isännöitsijän velvollisuutta tehdä osakeluettelomerkintä

Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n hallitus hankki Tampereen yliopiston yritysjuridiikan professori Veikko Vahteralta lausunnon koskien osakeluettelomerkintöjen tekemistä. HAI:n hallitus on saanut useammilta jäseniltä pyyntöjä asiaan liittyen: Isännöitsijät saavat usein yllä mainittuun asiaan liittyviä toimeksiantoja siten, että osa perukirjan tiedoista on peitetty.

HAI:n hallitus halusi erityisesti selvittää seuraavat kysymykset:

1. Onko asunto-osakeyhtiön isännöitsijällä velvollisuus merkitä omistusoikeuden siirto osakeluetteloon, mikäli perunkirjasta tai perinnönjakokirjasta on peitetty tietoja? Mitä merkitystä asian arvioimisen kannalta on sillä, mitä tietoja perunkirjasta tai perinnönjakokirjasta on peitetty?

2. Onko isännöitsijällä vahingonkorvausvastuu, mikäli perunkirjasta tai perinnönjakokirjasta olisi peitetty sellaisia tietoja, joilla olisi vaikutusta osakeluetteloon tehtävän merkinnän kannalta ja tästä syystä aiheutuu vahinkoa?

HAI:n hallitus on tietoinen, että elämme Suomessa siirtymäaikaa osakehuoneistorekisterien osalta ja koko toiminto ollaan siirtämässä maanmittauslaitoksen vastuulle. Siirtymäaika on kuitenkin pitkähkö. Lisäksi lausunto antaa jäsentemme takautuviinkin kysymyksiin vastauksia ja toivottavasti rauhoittavaa tietoa.

Professori Vahteran toiveen mukaan lausunto on tallennettu HAI:n jäsensivuille salasanan taakse.

Hallituksen puolesta
Tuomo Nenonen
puheenjohtaja