HAI yhdistyksenä ei liity kartelliväitteisiin 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on esittänyt tutkimuksiinsa perustuen, että markkinaoikeus määrää yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksut ylläpidetyistä kartelleista kuudelle isännöintialan yritykselle ja Suomen Isännöintiliitto ry:lle.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan yritykset ja Isännöintiliitto sopivat keskenään vuosina 2014–2017 isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.

KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo sanoo, että kyse on pitkään kestäneestä, järjestelmällisestä kartellitoiminnasta.

– Kohteena olevat yritykset ovat tehneet yhteistyötä suunnitelmallisesti nostaakseen hintojaan ja vaikuttaakseen koko toimialan hintatasoon, Kirsi Leivo sanoo.

Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n puheenjohtaja  Aleksi Puisto muistuttaa, ettei Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry, joka on yksi Suomen Isännöintiliiton alueellisista henkilöjäsenyhdistyksistä, liity kyseiseen tutkintaan, eikä ole ollut Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnan kohteena.

Aihe on kuitenkin herättänyt HAI:n jäsenistössä heti tuoreeltaan paljon kysymyksiä ja hämmentänyt myös asiakkaita.

HAI:n jäseniä on puhuttanut muun muassa alan yleisen maineen heikkeneminen ja tosiasia siitä, että HAI:n joukossa on paljon alalla työskenteleviä isännöitsijöitä ja yrityksiä, joihin KKV:n tutkinta ei liity millään tavalla.

– Me HAI:ssa jatkamme toimintaamme normaalisti entiseen tapaan, ja keskitymme jäsentemme ajantasaiseen koulutukseen, ammattitaidon ylläpitämiseen ja yhteisöllisiin tapahtumiimme, korostaa Puisto.

Kätevästi tietoa HAI:n tapahtumista saa yhdistyksen verkkosivuilta, jäsenkirjeestä ja jäsenten Facebook-ryhmässä.